Besproeiingsontwerper – Irrigation Designer

OUR CULTURE / ONS KULTUUR

At Overberg Agri, we believe that employee satisfaction starts with creating a supportive and inclusive environment where every employee feels welcome We strive toward excellence whilst placing kindness, innovation and commitment at the heart of what we do We are looking for passionate and ambitious candidates who are excited to impact the agricultural sector in South Africa alongside us.

By Overberg Agri glo ons dat werksbevrediging begin met die skep van ‘n ondersteunende en inklusiewe omgewing waar elke werknemer welkom voel. Ons is ‘n span wat vooruit dink en waar goedhartigheid, innovasie en toewyding die kern is van wat ons doen. Ons is op soek na passievolle en ambisieuse kandidate wat opgewonde is om saam met ons ‘n positiewe impak op die landbousektor van Suid-Afrika te hê.

RESPONSIBILITIES / VERANTWOORDELIKHEDE

  • The survey of terrain and mapping accordingly; / Die opmeet van terrein en kartering daarvolgens;
  • The design of irrigation systems, pipelines and pump rooms; / Die ontwerp van besproeiingstelsels, pyplyne en pompkamers;
  • The pinning of irrigation systems and pipelines; / Die uitpen van besproeiingstelsels en pyplyne;
  • Provide assistance with the installation of irrigation systems; / Verskaf hulp met die installering van besproeiingstelsels;
  • Fault finding, service and repair of irrigation systems; and / Foutnasporing, diens en herstel van besproeiingstelsels; en
  • Customer service and administration of customer files. / liëntediens en administrasie van kliënteleêrs.

Full Details - Volle besonderhede
Username or Email
Password
Keep me signed in
Verified by MonsterInsights